Ιστορία Του Συνεταιρισμού

  Ο Συνεταιρισμός μας συστήθηκε με την αριθ. 22398/56589/25-2-1960 απόφαση του τότε Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με τον Ν. 602/1914 "Περί Συνεταιρισμών", τον Α.Ν. 1627/1939 "Περί Δασικών Συν/σμών" και το Β.Δ. της 15-6-1940.

  Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ασκεί τη διαχείριση του δάσους Κούπας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό του, προς όφελος των μελών του και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

  Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία και λογοδοτεί.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη, η συνολική έκταση του δασοκτήματος είναι 2.755,50 εκτάρια (27.550 στρέμματα) και αποτελείται κυρίως από οξιές και δρύες,, καθώς και από περιοχές μίξης των δύο αυτών κυρίαρχων ειδών, ενώ αξιόλογη παρουσία έχουν επίσης η καστανιά, το πλατάνι, η λεύκα, ο φράξος κά.
  Το δημόσιο είναι συνδικαιούχο κατά το 1/5 ή 20%. 

  Image

  Χρήσιμα Για Τον Χρήστη

  © 2024 dasoskoupas.gr All Rights Reserved.